Program pobytu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w województwie małopolskim w dniach 22-23 marca 2016r.

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych został przedstawiony raport Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przestrzegania praw mniejszości w Polsce. Na mój wniosek, który zgłosiłam ostatnio na posiedzeniu – Komisja Mniejszości postanowiła, aby kolejne posiedzenie odbyło się w Krakowie w trakcie którego przewidziany jest pobyt w Limanowej, Maszkowicach , Czchowie i Oświęcimiu. Posiedzenie odbędzie się 22-23 marca.
Poniżej publikuje Program pobytu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych:

22 marca(wtorek)
11:00- Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Porządek dzienny:
Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa małopolskiego.
14:00- Przejazd do Limanowej-Maszkowic-Czchowa
15:00-Spotkanie z władzami lokalnymi oraz społecznością romską

23 marca ( środa)
9:00 spotkanie z przedstawicielami Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie
11:00-wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
13:00- wizyta w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży
14:00-spotkanie z przedstawicielami mniejszości romskiej w siedzibie stowarzyszenia Romów w Polsce

Dodaj komentarz

Skip to content