JÓZEFA
SZCZUREK-ŻELAZKO

Poseł na Sejm RP / Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Poseł na Sejm VIII kadencji

Józefa Szczurek-Żelazko

Ślubuję uroczyście jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak mi dopomóż Bóg.

image
Biografia

Urodziłam się 14 marca 1961r. w Nowym Sączu, ukończyłam Liceum Medyczne w Nowym Sączu, a następnie Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Posiadam uprawnienia Audytora Wewnętrznego (Studia Podyplomowe i zdany egzamin w Ministerstwie Finansów). Ukończyłam również Studia Podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych.


Jestem mężatką, mam czwórkę wspaniałych dzieci oraz sześcioro wnuków. Pierwszą pracę podjęłam na stanowisku pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Następnie pracowałam w Zespole Szkół Medycznych jako nauczyciel, przygotowując kolejne kadry do trudnego zawodu pielęgniarki.


Pracowałam również na stanowisku pielęgniarki oddziałowej, a następnie naczelnej pielęgniarki ZZOZ. Z chwilą wprowadzenia reformy administracji publicznej pełniłam funkcję Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu . Od 2001r. do początku 2017r. pracowałam na stanowisku Dyrektora SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.


Zawsze starałam się łączyć karierę zawodową z dalszym podnoszeniem swoich kwalifikacji, dostosowując je do zmieniających się uwarunkowań zarządzania placówkami służby zdrowia. W styczniu 2013r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrałam wyróżnienie „Pracodawca przyjazny Pracownikom”. To wyróżnienie otrzymało 22 pracodawców różnego sektora w Polsce.


Od roku 2010 do 2015 r. pełniłam funkcję Radnej Województwa Małopolskiego wybranej dzięki zaufaniu jakie zostało mi udzielone przez Wyborców. Z racji posiadanych kwalifikacji oraz wykonywanej pracy zawodowej, Sejmik Województwa Małopolskiego powierzył mi funkcję Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, byłam również członkiem Komisji Ochrony Zdrowia jak również w-ce Przewodniczącą Komisji Przedsiębiorczości i Innowacji.


Moje motto to: „Problemy życiowe są po to żeby je rozwiązywać”.


Od 2015 r. jestem Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 1 lutego 2017 r. zostałam powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jestem członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.


Wykonuję w imieniu Ministra prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Dialogu Społecznego, Departament Matki i Dziecka, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg, Departament Pielęgniarek i Położnych.


Nadzoruję działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie, Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie.


Praca zawodowa, praca społeczna oraz życie rodzinne wymagają ode mnie umiejętnego dzielenia czasu. Wszystko to co udało mi się w życiu osiągnąć zawdzięczam wspaniałym ludziom, przede wszystkim mojej rodzinie oraz tym z którymi miałam szczęście współpracować.


Moją pasją są wędrówki po szlakach górskich, a odpoczywam wspólnie z rodziną na wsi w przepięknej okolicy, gdzie położony jest nasz dom.