O mnie

Poseł na Sejm VIII kadencji

Józefa Szczurek-Żelazko

Ślubuję uroczyście jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak mi dopomóż Bóg.

image
Biografia

Urodziłam się 14 marca 1961 r. w Nowym Sączu. Ukończyłam Liceum Medyczne w Nowym Sączu, a następnie Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Posiadam również uprawnienia Audytora Wewnętrznego ( Studia podyplomowe i zdany egzamin w Ministerstwie Finansów). Ukończyłam również Studia Podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych.

Pierwszą pracę podjęłam na stanowisku pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Następnie pracowałam w Zespole Szkół Medycznych jako nauczyciel, przygotowując kolejne kadry do trudnego zawodu pielęgniarki.

Pracowałam również na stanowisku pielęgniarki oddziałowej , a następnie naczelnej pielęgniarki ZZOZ. Z chwilą wprowadzenia reformy administracji publicznej pełniłam funkcję Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Od 2001r. pełniłam funkcję Dyrektora SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Staram się karierę zawodową łączyć z dalszym podnoszeniem swoich kwalifikacji, dostosowując je do zmieniających się uwarunkowań zarządzania placówkami służby zdrowia.

Praca zawodowa, praca społeczna oraz życie rodzinne wymagają ode mnie umiejętnego dzielenia czasu. Moim niewątpliwym sukcesem jest dobra opinia jaką cieszyła się kierowana przeze mnie placówka szpitalna.

Sukces ten to przede wszystkim wieloletnia konsekwentna realizacja założonych celów strategicznych, wsparta pracą całej załogi SP ZOZ Brzesko. Stopniowe podnoszenie standardów świadczonych usług, modernizacja i unowocześnianie kolejnych oddziałów oraz rozszerzanie zakresu świadczeń zdrowotnych znalazło swój efekt w uzyskaniu w 2007 roku Certyfikatu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2001 oraz w 2009 roku jako jeden z pierwszych szpitali w Małopolsce Certyfikatu Akredytacyjnego w Ochronie Zdrowia nadawanego przez Ministra Zdrowia. Obydwa te certyfikaty po kolejnych audytach nadal są nadawane.

W styczniu 2013 roku z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odebrałam wyróżnienie „Pracodawca przyjazny Pracownikom”. Wyróżnienie to otrzymało 22 pracodawców różnego sektora w Polsce.

Od 2010 roku pełniłam funkcję Radnej Województwa Małopolskiego wybranej dzięki zaufaniu jakie zostało mi udzielone przez Wyborców. Z racji posiadanych kwalifikacji oraz wykonywanej pracy zawodowej, Sejmik Województwa Małopolskiego powierzył mi funkcję Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Wykonując mandat radnej wspólnie z koleżankami i kolegami z klubu radnych PiS starałam się realizować program, jaki stanowił podstawę zaufania udzielonego nam w czasie wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego IV i V kadencji.

W 2015 roku zostałam wybrana głosami mieszkańców ziemi tarnowskiej posłem na Sejm RP VIII kadencji z trzecim wynikiem na liście Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie przewodniczyłam pracom parlamentarnego zespołu ds. szpitali powiatowych oraz zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej.

Moja praca w Parlamencie została dostrzeżona i nagrodzona przez Panią Premier Beatę Szydło, która 24 stycznia 2017 r. powołała mnie na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W resorcie zdrowia podlegają mi Departamenty Pielęgniarek i Położnych, Kwalifikacji Medycznych i Nauki, Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz Dialogu Społecznego. Uczestniczę również w pracach Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu. Funkcję tą pełniłam do początku listopada 2020 roku.

Jestem mężatką, mam czwórkę wspaniałych dzieci oraz dwoje wnuków.

Wszystko to co udało mi się w życiu osiągnąć zawdzięczam wspaniałym ludziom , przede wszystkim mojej rodzinie oraz tym z którymi miałam szczęście współpracować.

Moje motto to: „ Problemy życiowe są po to żeby je rozwiązywać”.

Moją pasją są wędrówki po szlakach górskich, a odpoczywam na wsi w przepięknej okolicy, gdzie położony jest nasz dom. Chociaż jest to bardzo trudne, staram się dzielić prace zawodową z życiem rodzinnym.

 
Skip to content