„Z ZAZ na otwarty rynek pracy- szanse i zagrożenia”

17 marca 2017r. Pani Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wzięła udział w Makroregionalnej Konferencji pt.: „ Z ZAZ na otwarty rynek pracy- szanse i zagrożenia”, organizowanej przez Małopolski Oddział PFRON przy współpracy z Oddziałem Ślaskim, Podkarpackim, Świętokrzyskim oraz Lubelskim. Celem konferencji była popularyzacja funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej oraz przedstawienie propozycji zmian, które w rzeczywisty sposób wpłyną na ich lepsze funkcjonowanie, a co za tym idzie wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek.

[envira-gallery id="3820"]
[envira-gallery slug="3820"]

Skip to content