XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Tarnowie

6 kwietnia 2018r.  Pani Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko miała przyjemność uczestniczyć w XXXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Tarnowie.

 

Zjazd rozpoczął się od podziękowań dla lekarzy pracujących w zawodzie 50 lat.Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Szanownym Jubilatom serdecznie podziękowała za Ich ciężka pracę na rzecz pacjentów i wielki wkład dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.
Zjazd był też okazją do rozmów dotyczących problemów i zmian systemowych jakie mają miejsce obecnie w sektorze zdrowia.

 

Skip to content