XXXI Konferencja Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego.

XXXI Konferencja Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego.

W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. w Janowie Podlaskim odbyła się XXXI Konferencja Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Organizatorem Konferencji był Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego, a gospodarzem miejsca był Tadeusz Łazowski Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

W konferencji uczestniczyli: Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Pan Arkadiusz Bratkowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Ewa Dudziak Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Pan Andrzej Marciniuk Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Białej Podlaskiej.

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Małgorzata Popławska, Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ. Pierwszego dnia konferencji z uczestnikami spotkała się Pani Józefa Szczurek – Żelazko Wiceminister Zdrowia. Tematem spotkania były sprawy związane z procesem legislacyjnym ustawy o ratownictwie medycznym. Istotnymi elementami zmian jest upaństwowienie ratownictwa medycznego, funkcjonowania dyspozytorni medycznych. Poruszone zostały również sprawy zwiększenia nakładów finansowych Stacji Pogotowia Ratunkowego, w tym poprawy finansowania ratownictwa medycznego.

W dalszej części spotkania odbyły się dwa seminaria. Pierwsze pt. Obowiązki pracodawców wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 prowadził Pan Profesora KUL dr hab. Paweł Fajgielski, kolejne pt. Możliwe rozwiązania ubezpieczeniowe zapewniające ochronę ubezpieczeniową z zakresie ryzyk cybernetycznych przeprowadzone przez PSW Konstanta.

Drugiego dnia odbyły się również dwa seminaria pt. jak smartfon może efektywnie wspomagać Ratownictwo Medyczne?, oraz pt. program ubezpieczeń na kolejne lata. Następnie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ.

W konferencji uczestniczyli producenci sprzętu i ambulansów medycznych. Zaprezentowali najnowocześniejsze urządzenia używane w ratownictwie medycznym do ratowania życia. Udzielali uczestnikom profesjonalnych informacji dotyczących swoich produktów.

Obrady w Janowie Podlaskim były również okazją do pokazania uczestnikom walorów krajobrazowych północnej części województwa lubelskiego.

 

Skip to content