XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy – Zdrój

Podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdrój, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia uczestniczyła w dwóch sesjach dyskusyjnych. Pierwsza z nich to Sesja Inauguracyjna: „ Forum Ochrony Zdrowia 2010-2016- wpływ na zmiany w ochronie zdrowia”. Forum Ochrony Zdrowia przy Forum Ekonomicznym towarzyszy od 2010 roku i stało ważnym elementem w dyskusjach o gospodarce, rozwoju i innowacjach, stworzyło także podstawy do dyskusji o ochronie zdrowia zorientowanej nie tylko na efekt kliniczny ale także na racjonalność, możliwość poprawy efektywności. Druga sesja, w której Pani Wiceminister uczestniczyła jako panelista to „Telemedycyna- opieka medyczna dalej czy bliżej pacjenta?”. Systemy opieki zdrowotnej funkcjonują w szybko zmieniającym się święcie różnego rodzaju technologii, które to jeszcze nie dawno były niedostępne , a dzisiaj wszechobecne również w medycznej rzeczywistości.

[envira-gallery id="4880"]
[envira-gallery slug="4880"]

Skip to content