XVI Aukcja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku

XVI Aukcja WTZ w Brze sku.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja”, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzesku, Miejski Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zorganizowały 23 maja 2018r. XVI aukcję prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku. Wystawa trwa już od 15 maja w centrum bibliotecznym. Przed aukcją miał miejsce piękny spektakl pt. „ Niepodległa Rozśpiewana” w wykonaniu grupy teatralnej WTZ. Po aukcji odbyło się uroczyste poświęcenie auta dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku. Panią Wiceminister Zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko reprezentowały Panie z brzeskiego biura poselskiego Pani Mieczysława Klimek i Agnieszka Zięba.

W uroczystościach wzięli udział m.in: Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Marta Mordarska, Dyrektor SP ZOZ w Brzesku Adam Smołucha, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz wielu mieszkańców Brzeska.

Skip to content