Wsparcie dla Małopolski

Wsparcie dla Małopolski

Wsparcie finansowe dla województwa małopolskiego – Olkusz, Oświęcim, Kraków
Ministerstwo Zdrowia przekaże prawie 25,4 mln złotych na projekty dofinansowane w województwie małopolskim.
https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx…
Zdjęcia: MUW Kraków

Skip to content