Wiceminister zdrowia w Szpitalu w Brzesku

W ostatnim czasie szpital w Brzesku odwiedził wiceminister  zdrowia Pan Marek Tombarkiewicz oraz wicewojewoda małopolski Pan Józef Gawron.  Wizycie towarzyszył wicestarosta powiatu brzeskiego Pan Ryszard Ożóg.

Minister odwiedził wszystkie oddziały, zapoznał się z infrastrukturą i organizacją szpitala, rozmawiał z personelem.

Pozytywnie ocenił stan techniczny szpitala oraz organizację pracy.   Dyrektor szpital Pani Józefa Szczurek-Żelazko przedstawiła plany związane z dalszym rozwojem szpitala oraz problemy z którymi spotykają się szpitale powiatowe. Szczególną uwagę Pan minister  zwrócił na stan przygotowań oddziałów oraz jednostek organizacyjnych do Światowych Dni Młodzieży.  Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Blok Operacyjny, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna naszego szpitala będą stanowiły zabezpieczenie tego wydarzenia.

Minister bardzo pozytywnie ocenił zakres i rodzaj świadczonych usług, wyraził uznanie dla pracowników i dyrekcji oraz władz lokalnych za zaangażowanie w dbałość o jakość usług.

Docenił zaangażowanie w pozyskiwanie środków na dalszy rozwój placówki również z funduszy unijnych.

 

 

 

http://www.spzoz-brzesko.pl/wizyta-wiceministra-zdrowia-w-brzeskim-szpitalu/#more-14074

http://www.informatorbrzeski.pl/

[envira-gallery id="1418"]
[envira-gallery slug="1418"]

Skip to content