Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko uczestniczyła 22.02.2019r. w spotkaniu inauguracyjnym dla studentów pielęgniarstwa na Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zainaugurowanie studiów pielęgniarskich na UKSW jest zwieńczeniem długiego procesu przygotowań i kolejnym etapem rozwoju Wydziału Medycznego tej uczelni.

Cieszę się, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego tak szybko odpowiedział na apele zgłaszane przez pacjentów, dyrektorów szpitali i Ministerstwo Zdrowia, apele, które podnoszą potrzebę kształcenia większej liczby osób na kierunku pielęgniarstwo ze względu na wysoką średnią wieku osób pracujących w obecnie w systemie  – mówiła wiceminister podczas uroczystości.

W trakcie wystąpienia wiceminister Szczurek-Żelazko mówiła, że pielęgniarstwo jest zawodem wyjątkowym, zawodem, do którego trzeba czuć powołanie. Jednocześnie podkreśliła, że Ministerstwo Zdrowia docenia rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia oraz dostrzega wyzwania, z jakimi stykają się one na co dzień. Odpowiedzią resortu jest wsparcie dla postulatów tych grup zawodowych przejawiające się m.in. wzrostem płac w zawodzie, wprowadzeniem nowych rozwiązań w zakresie tzw. norm pielęgniarskich czy utworzeniem programów stypendialnych, o które mogą ubiegać się uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach pielęgniarskich.

Proszę pamiętać, że cały czas pozostaję największą rzeczniczką Państwa w murach Ministerstwa Zdrowia – dodała Józefa Szczurek-Żelazko.

więcej:.https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiceminister-jozefa-szczurek-elazko-na-otwarciu-wydzialu-pielegniarskiego-na-uksw