Ustawa o tzw. sieci szpitali

Ustawa o tzw. sieci szpitali budzi szczególnie duże zainteresowanie, ponieważ dotyka newralgicznego punktu polskiej służby zdrowia, jakim jest szpitalnictwo. Pracujemy nad ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, dzięki której stworzenie i zastosowanie kryteriów jakościowych będzie możliwe. Nie chcemy, by tak jak do tej pory, „spontanicznie” budowano szpitale czy tworzono nowe oddziały, ponieważ na przykład z powodu przeszacowanych wycen części świadczeń dane schorzenia opłacało się (finansowo) leczyć bardziej niż inne. Chcemy uporządkować system. Naprawić dotychczasowe mankamenty jak chociażby sytuacje kiedy specjaliści mnożą wizyty, a szpitale hospitalizacje. Wybieramy finansowanie poprzez budżetowanie dla większości świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego. Zapewni to stabilizację szpitalom.

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-w-sprawie-projektu-ustawy-wprowadzajacej-siec-szpitali-psz/

Skip to content