Uroczystość włączenia OSP Uszew do KSRG

24 września odbyła się w Uszwi uroczystość z okazji włączenia tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W moim imieniu serdeczne gratulację oraz wyrazy uznania przekazała moja asystentka Paulina Rudnik.

Włączenie OSP Uszew do KSRG jest  ogromnym sukcesem oraz prestiżem dla jednostki. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska – prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Dzisiejszy sukces stanowi ukoronowanie Państwa ciężkiej pracy, podczas której nie rzadko ryzykujecie własne życia. Z okazji tego święta przekazuje Wam – Drodzy Druhowie wyrazy szacunku i uznania. Kieruję do Całej Braci Strażackiej najserdeczniejsze pozdrowienia oraz życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Józefa Szczurek-Żelazko

[envira-gallery id="2273"]
[envira-gallery slug="2273"]

Skip to content