uroczystość Jubileusz 25-lecia Domu Pomocy Społecznej w Bochni oraz Jubileuszu 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ostatni czwartek miała miejsce wyjątkowa uroczystość Jubileusz 25-lecia Domu Pomocy Społecznej w Bochni oraz Jubileuszu 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Józef Gawron Wojewoda Małopolski, Biskup Leszek Leszkiewicz, Adam Kwaśniak Radny Województwa Małopolskiego, Wicestarosta Józef Mroczek, Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński, Burmistrzowie i Wójtowie, Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS, radni, dyrektorzy placówek organizacyjnych, pracownicy oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem bp. Leszka Leszkiewicza.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia nie zabrakło życzeń i gorących podziękowań. Podziękowania w postaci pięknych solnych serc wręczała Pani Barbara Hałas Dyrektor placówki wraz z Wicestarostą Józefem Mroczkiem. Solne serce w imieniu Pani Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko odebrała asystentka Pani Minister- Pani Elżbieta Adamska.

[envira-gallery id="4419"]
[envira-gallery slug="4419"]

Skip to content