Szerzyny. O reformie służby zdrowia

Szerzyny. O reformie służby zdrowia

Zmiany systemowe w służbie zdrowia zdominowały spotkanie Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek – Żelazko z samorządowcami z regionu tarnowskiego, pracownikami służby zdrowia oraz przedstawicielami samorządu gminy Szerzyny. Organizatorami spotkania byli: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Wojciech Skruch oraz Wójt Gminy Szerzyny – Grzegorz Gotfryd. W gronie gości znaleźli się między innymi Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wójt Gnojnika Sławomir Paterek, Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego Marek Karaś, Wójt Pleśnej Józef Knapik, Wójt Wietrzychowic Tomasz Banek, przedstawiciele samorządów gminnych z Żabna, Szczurowej, Tuchowa, samorządowcy ze Skrzyszowa oraz Wojnicza. Spotkanie podzielone zostało na trzy części.

O reformie

Podczas spotkania z samorządowcami Pani Wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko mówiła o planach systemowych zmian w służbie zdrowia. – Niebawem ogłosimy sieć szpitali w Polsce. Na nich opierała się będzie opieka zdrowotna, szpitalna w naszym kraju. Chcę zapewnić, że wszystkie szpitale z subregionu tarnowskiego, także szpital w Tuchowie, znajdą się na liście szpitali sieciowych. Reforma ma usprawnić system opieki szpitalnej, skrócić kolejki do specjalistów, na zabiegi i operacje planowe, ale jej efektem będzie także poprawa jakości świadczonych usług. Nie mniej istotne są założenia rządowe, które mówią iż co roku, będą wzrastały nakłady na służbę zdrowia w Polsce – zapewniała Józefa Szczurek – Żelazko. Wiceminister mówiła także o planach reformy opieki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Idea rządu opiera się na filozofii większego zaangażowania lekarzy rodzinnych. – Nauczyliśmy się, że z bólem ucha musimy iść do laryngologa, tymczasem spokojnie leczenie możemy prowadzić na poziomie lekarza rodzinnego. To wymaga nie tylko zmian systemowych, ale także zmian w naszej mentalności – mówiła minister. Podkreślała, że w planach rządu jest powrót gabinetów lekarskich do szkół, będą tam częściej przyjmowały pielęgniarki środowiskowe, poprawi się także opieka stomatologiczna. Wiceminister wskazywała także na potrzebę zmian zasad wynagradzania pracowników służby zdrowia. Stąd pomysł na wprowadzenie minimalnej pensji dla pracowników medycznych.

Spotkanie z dziennikarzami

Wiceminister Zdrowia spotkała się także z dziennikarzami. Mówiła o zmianach systemowych. W wielu krajach Unii Europejskiej, chociażby u naszego zachodniego sąsiada, w Niemczech, działa krajowa sieć szpitali. Jest to narzędziem realizacji polityki zdrowotnej państwa. Z jednej strony chodzi o racjonalne wydatkowanie środków, ale to nie jest czynnik determinujący rząd, ale przede wszystkim zapewnienie optymalnej liczby szpitali, która gwarantuje obywatelom bezpieczeństwo zdrowotne. Oczywiście szpitali odpowiednio wyposażonych, mających doskonałą kadrę lekarska i średni personel medyczny i świadczących usługi medyczne na najwyższym poziomie. Te szpitale będą także odpowiadały za stan bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach wystąpienia nagłych zdarzeń nagłych, klęsk żywiołowych czy epidemii. Szpitale w sieci będą otrzymywać środki na swoje funkcjonowanie w ustalonej kwocie z góry w formie tak zwanego ryczałtu – mówi Wiceminister Zdrowia. Ostateczną listę poznamy pod koniec czerwca. Szansę mają te, które co najmniej od dwóch lat mają umowę z NFZ i w których działa szpitalny oddział ratunkowy. Pacjent, który trafi do szpitala będzie miał zagwarantowane leczenie. Jeżeli będzie potrzebował specjalistycznej opieki, zostanie przekazany do szpitala o wyższym poziomie. W przypadku jeżeli będzie mu udzielone leczenie szpitalne, będzie miał zagwarantowaną opiekę w poradniach poszpitalnych.

Spotkanie z pracownikami

Wiceminister Zdrowia odwiedziła także publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach. Spotkała się z personelem medycznym placówki: lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami administracji. Odwiedziła także zespół ratunkowy pogotowia, który stacjonuje w Szerzynach. – Od lipca otrzymacie 400 złotych podwyżki, a w przyszłym roku kolejnych czterysta złotych. Ja wiem, że oczekiwania są większe, ale to najwyższe podwyżki dla waszej grupy zawodowej od ponad dwudziestu lat. Doceniamy ratownictwo medyczne – zapewniała Wiceminister Zdrowia. Podczas spotkania z pielęgniarkami Pani Wiceminister mówiła także o planach podniesienia pensji pielęgniarek (ustanowienia minimum płacy w tym zawodzie) oraz całym systemie reformy. Chwaliła władze samorządowe gminy za wielkie zaangażowanie w ochronę zdrowia. – Sam fakt niekomercyjnego podejścia publicznego ZOZ w Szerzynach jest tego najlepszym przykładem. Ale widać też nakłady finansowe gminy. Za to wójtowi Grzegorzowi Gotfrydowi, radnym, całej gminnej społeczności samorządowej dziękuję – mówiła Wiceminister Zdrowia.

[envira-gallery id="4259"]
[envira-gallery slug="4259"]

Skip to content