Światowy Dzień Chorego

 

Obchody przypadają co roku w dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – 11 lutego. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na trudną sytuację osób chorych i uwrażliwienie społeczeństwa na ich potrzeby w szpitalach i domach. Niestety choroba i cierpienie są doświadczeniem, w którym z jednej strony poznajemy słabość i kruchość własnej natury, ale jednocześnie dostrzegamy nieocenioną wartość niesionej pomocy.
W tym szczególnym dniu, wszystkim chorym życzę szybkiego powrotu do zdrowia, pogody ducha i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego.
Opiekunom domowym jak i również wszystkim pracownikom szpitali, hospicjów, organizacji pozarządowych i wolontariuszom, wszystkim tym, którzy podejmują się trudnej i ofiarnej służby cierpiącemu człowiekowi, składam najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy najwyższego uznania za ofiarność w ratowaniu życia i zdrowia drugiego człowieka. Życzę, aby ta bardzo odpowiedzialna i trudna praca była największym darem.
Józefa Szczurek-Żelazko

 

Skip to content