Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ziemi Brzeskiej POROZUMIENIE

W ostatnim tygodniu w ramach cyklu spotkań z organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie, Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia Ziemi Brzeskiej Porozumienie. Podczas dyskusji poruszono istotne zagadnienia m. in: Program 500 Plus, Program Mieszkanie Plus. Rozmawiano również na tematy bieżących sprawy lokalnych. Natomiast z uwagi na uczestnictwo Parlamentarzystki w posiedzeniach Komisji Senioralnej nie mogło się również obyć bez omówienia problematyki senioralnej w powiecie brzeskim.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć prowadzenia dalszego dialogu i wzajemnego wsparcia.

[envira-gallery id="2610"]
[envira-gallery slug="2610"]

Skip to content