Spotkanie z Panią Martą Mordarską- szefową wojewódzkiego PFRON

Dzisiaj  w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyło się  spotkanie z Panią Martą Mordarską- Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON w Krakowie, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych, a którego organizatorem była Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko oraz Stowarzyszenie „Ostoja”.  Spotkanie rozpoczęło się pięknym występem podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku. Następnie wszyscy zgromadzeni wzięli udział w panelu dyskusyjnym poświęconym tematyce dotyczącej pozyskiwania środków z PFRON-u  jak i również zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na początku dyskusji Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko przedstawiła pokrótce działania jaki obecny rząd powziął na rzecz osób niepełnosprawnych. Następnie Dyrektor PFRON-u Pani Marta Mordarska powiedziała kilka słów na temat celowości przeznaczania środków z Funduszu jak i również poruszyła kilka kwestii związanych z zapowiadanymi zmianami strukturalnymi w Funduszu. Przy okazji tego spotkania zaprosiła wszystkich samorządowców do wzięcia udziału w międzyinstytucjonalnej konferencji, która odbędzie się jeszcze w tym roku, a podczas której będzie można się dowiedzieć wielu istotnych kwestii np: jak pozyskać środki, jakie obecnie są przeprowadzane konkursy, jakie będą przyjęte priorytety w następnym roku. Podczas panelu padło również parę słów o pomyśle stworzenia map potrzeb i zasobów osób niepełnosprawnych w Małopolsce, które byłyby dostępne on-line, a w których to będzie można sprawdzić i znaleźć wiele informacji na temat różnego rodzaju organizacji. Ważnym punktem spotkania była możliwość zadawania pytań Pani Dyrektor, z której wiele osób skorzystało. Podczas części poświęconej zadawaniu pytań poruszono wiele ważnych spraw dotyczących osób niepełnosprawnych, takich jak: podjęcie zdecydowanych działań wspierających Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowe Domy Samopomocy, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, mówiono także o Zakładach Aktywizacji Zawodowej będących rozwiązaniem dostępnym  dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi,  działających w celach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

[envira-gallery id="2336"]
[envira-gallery slug="2336"]

 

Skip to content