Spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy Brzesko

W ostatni poniedziałek- 25.04.2016r. w biurze poselskim odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań tematycznych, jakie odbywa Pani Poseł z różnymi organizacjami , działającymi na terenie powiatu brzeskiego. Tym razem Gośćmi Pani Poseł byli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko, która jest organem stwarzającym możliwość udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą, na poziomie lokalnym. Pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy odbyła się 11 lutego 2016 roku w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku. Celami działania rady jest upowszechnianie idei samorządności i budowy społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie aktywności młodzieży w gminie Brzesko oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań spełniających oczekiwania środowisk młodzieżowych.

Podczas niniejszego spotkania Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy przedstawili propozycje współpracy z Panią Poseł. Zaproponowali m.in.: przeprowadzenie wycieczki tematycznej do Sejmu dla uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć pracę związaną z prawem, dziennikarstwem, politologią , socjologią. Na tę propozycję Pani Poseł zareagowała bardzo szybka, gdyż tego samego dnia dokonała wstępnej rezerwacji wycieczki do Sejmu, która będzie miała miejsce pod koniec czerwca. Młodzi Radni wychodząc z tą propozycją, byli zainteresowani pracą Pani Poseł w Sejmie, w związku z czym Parlamentarzystka szczegółowo wyjaśniła, na czym ta praca polega, do jakich Komisji Sejmowych oraz Zespołów Parlamentarnych należy. Opowiedziała w kilku zdaniach jak wygląda dzień Posła w Sejmie. Podczas tego spotkania padł również pomysł udzielenie pomocy terapeutycznej osobom chorym przebywającym w szpitalu ( dorosłym i dzieciom), poprzez czytanie książek, czasopism przez wolontariuszy jak i również postulat podjęcia współpracy z brzeskim oddziałem ratunkowym poprzez organizowanie kursów, szkoleń dla młodzieży z zakresu pierwszej pomocy w szkołach oraz przeprowadzenie szkolenia przez lekarzy, terapeutów na temat używek, zachowań ryzykownych, zwłaszcza w czasie wakacji. Pani Poseł będąc pod wrażeniem nie tylko zaangażowania Młodych Radnych w działania na rzecz młodzieży w Brzesku, ale i również ich pasji  z wielkim entuzjazmem przyjęła wszystkie pomysły i zadeklarowała pełne wsparcie w ich realizacji. Zarówno Pani Poseł jak i zaproszeni Goście wyrazili chęć prowadzenia dalszego dialogu i wzajemnej współpracy.

[envira-gallery id="760"]
[envira-gallery slug="760"]

Skip to content