spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

16 maja odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, po którym  miało miejsce pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Celem pracy zespołu jest wprowadzenie takich zmian, które poprawią sytuację zawodową pielęgniarek, stworzą warunki do rozwoju i zagwarantują wysoką jakość usług pielęgniarskich i położniczych.

[envira-gallery id="4289"]
[envira-gallery slug="4289"]

Poniżej link do artykułu:

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/swietujemy-miedzynarodowy-dzien-pielegniarki-i-poloznej/

Skip to content