Spotkanie w Bochni dotyczące reformy służby zdrowia

Podczas dzisiejszego spotkania w Bochni z pracownikami służby zdrowia, związkowcami i samorządowcami Pani Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko mówiła o najważniejszych efektach reformy służby zdrowia, w ramach wprowadzenia tak zwanej sieci szpitali : o znacznym wzroście wynagrodzeń w służbie zdrowia w perspektywie kilku lat, efektywniejszym wydawaniu środków publicznych, poprawie jakości i dostępności do świadczeń medycznych, skróceniu oczekiwania na zabiegi i porady w poradniach specjalistycznych, poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. W spotkaniu uczestniczyli m.in: Pan Wojciech Grzeszek- Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego  NSZZ „Solidarność”, Pan Wojciech Tomal- Kierownik Oddziału Nr 4 w Bochni, obejmującego  powiaty bocheński, myślenicki oraz brzeski oraz Pani Danuta Kądziołka- szefowa NSZZ Solidarność Pracowników Służby Zdrowia w Tarnowie.

– W wielu krajach Unii Europejskiej, chociażby u naszego zachodniego sąsiada, w Niemczech, działa krajowa sieć szpitali. Jest to narzędziem realizacji polityki  zdrowotnej państwa. Z jednej strony chodzi o racjonalne wydatkowanie środków, ale to nie jest czynnik determinujący rząd, ale przede wszystkim zapewnienie optymalnej liczby szpitali, która gwarantuje obywatelom bezpieczeństwo zdrowotne. Oczywiście szpitali odpowiednio wyposażonych, mających doskonałą kadrę lekarska i średni personel medyczny i świadczących usługi medyczne na najwyższym poziomie. Te szpitale będą także odpowiadały za stan bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach wystąpienia nagłych zdarzeń nagłych, klęsk żywiołowych czy epidemii. Szpitale w sieci będą otrzymywać środki na swoje funkcjonowanie w ustalonej kwocie z góry w formie tak zwanego ryczałtu – mówiła Wiceminister Zdrowia podczas konferencji. Ostateczną listę poznamy pod koniec czerwca. Szansę mają te, które co najmniej od dwóch lat mają umowę z NFZ i w których działa szpitalny oddział ratunkowy. Pacjent, który trafi do szpitala będzie miał zagwarantowane leczenie. Jeżeli będzie potrzebował specjalistycznej opieki, zostanie przekazany do szpitala o wyższym poziomie. W przypadku jeżeli będzie mu udzielone leczenie szpitalne, będzie miał zagwarantowaną opiekę w poradniach poszpitalnych.  Pod koniec marca Sejm przyjął ustawę. Do końca czerwca powstanie lista szpitali w sieci, które – takie są założenia – z dniem 1 października 2017 roku, będą działały w ramach ogólnopolskiej sieci szpitali. A co z tymi placówkami, które w sieci się nie znajdą?

Po pierwsze będzie ich niewiele, po drugie na sieć szpitali przekażemy 91 procent środków, pozostałe 9 procent, trafi do kontraktowania, na podobnych zasadach jak to jest teraz. Pierwsze umowy ze szpitalami zostaną podpisane na cztery lata, kolejne na 10. To pozwoli szpitalom zaplanować wieloletni cykl inwestycyjny. Wiceminister mówiła także o planach podniesienia pensji pielęgniarek (ustanowienia minimum płacy w tym zawodzie) oraz całym systemie reformy. W gronie dyskutantów znaleźli się pracownicy służby zdrowia, jak też samorządowcy. Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn podkreślał, że resort zdrowia jest tym resortem, który poważnie traktuje dialog społeczny z samorządami.

Skip to content