Służba medyczna w Powstaniu Warszawskim

#MedycyWPowstaniu

Podczas Powstania pracownicy służby zdrowia dokonywali prawdziwie bohaterskich czynów, a niektórzy z nich świadomie poświęcili swoje życie dla ratowania innych. Dzisiaj dziękujemy tym, którzy bez broni walczyli o życie i zdrowie rannych powstańców i ludności cywilnej Warszawy.#WarszawaPamięta #PW1944 @MinZdrowia #MedycyWPowstaniu

https://www.gov.pl/zdrowie/sluzba-medyczna-w-powstaniu-warszawskim

Skip to content