Serdecznie zapraszamy gminy do ubiegania się o datacje w ramach Programu Opieka 75+!!!!!Termin składania wniosków : 15 stycznia 2018!!!!!

Serdecznie zapraszamy gminy do ubiegania się o datacje w ramach Programu Opieka 75+!!!!!Termin składania wniosków : 15 stycznia 2018!!!!!

Jakie gminy mogą ubiegać się o dotacje w ramach programu?
Gminy: wiejskie, miejskie, miejsko – wiejskie, do 20 tys. mieszkańców, jeżeli samorządy świadczą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze samodzielnie.
Wypełniając wnioski w Centralnej Aplikacji Statystycznej trzeba przesłać je do właściwego Wydziału Polityki Społecznej, który do dnia 15 stycznia 2018 r. przekazuje je do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9575,opieka-75-w-pigulce.html

art,9578,program-opieka-75-2018-pytania-i-odpowiedzi.html

 

Skip to content