Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia zmarłego premiera Jana Olszewskiego

Sejm.

„Do końca życia pozostał wierny ideałom Polski niepodległej, praworządnej i demokratycznej”. Uchwała upamiętniająca śp. premiera Jana Olszewskiego

Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia zmarłego 7 lutego premiera Jana Olszewskiego. „Do końca życia pozostał wierny ideałom Polski niepodległej, praworządnej i demokratycznej. Był człowiekiem honoru, pełnym godności, skromności i uczciwości. Dobrze zapisał się w historii narodu polskiego, jako patriota, mąż stanu, wzór do naśladowania. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje Mu należny hołd. Cześć Jego pamięci!” – napisano w dokumencie przyjętym przez posłów.

W tekście uchwały opisano bogaty życiorys śp. Premiera. Przypomniano, że w okresie II wojny światowej był żołnierzem Szarych Szeregów, walczył w Powstaniu Warszawskim, od 1956 r. aktywnie uczestniczył w polskich zrywach wolnościowych. „Od lat 60. do końca PRL był obrońcą w procesach politycznych. Bronił studentów, działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne, ludzi „Solidarności” w latach stanu wojennego, m.in. w procesach przeciwko organizatorom strajków i podziemnym wydawcom”.

„Był jednym z oskarżycieli posiłkowych w procesie toruńskim, reprezentując rodzinę zamordowanego bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W grudniu 1975 r. był współautorem oraz sygnatariuszem Listu 59 – apelu do Sejmu PRL, zawierającego protest przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL, ograniczającym suwerenność Polski. W 1976 r. znalazł się wśród założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego oraz uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników. We wrześniu 1980 r. włączył się w organizowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, był doradcą Komisji Krajowej „Solidarności”, a także jednym z autorów jej pierwszego statutu”.

6 grudnia 1991 roku Sejm powołał Jana Olszewskiego na stanowisko Premiera. Był pierwszym po transformacji premierem rządu powołanym przez Sejm wybrany w wolnych wyborach. W przyjętej w czwartek uchwale zaznaczono, że jako Prezes Rady Ministrów podjął starania na arenie międzynarodowej, by „wprowadzić Polskę do NATO i Wspólnot Europejskich, jednocześnie przeciwstawiając się uzależnieniu kraju od Rosji”.

„Był doradcą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Działał na rzecz likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. 3 maja 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Dobrze zapisał się w historii narodu polskiego, jako patriota, mąż stanu, wzór do naśladowania” -podkreślono w uchwale.

Skip to content