„ROK 2017 – POCZĄTEK REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA A POTRZEBY POLSKIEJ ONKOLOGII”.

Dzisiaj w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem- „ROK 2017 – POCZĄTEK REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA A POTRZEBY POLSKIEJ ONKOLOGII”, w której uczestniczył Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Pani Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. W czasie konferencji zostały omówione najistotniejsze kwestie dotyczące sytuacji onkologii w Polsce. Zostały również przedstawione główne założenia reformy zdrowia na rok 2017, ze szczególnym wskazaniem planów wobec polskiej onkologii. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów- to główne założenia programów realizowanych przez Resort Zdrowia. Uproszczenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz umożliwienie jej wystawiania przez lekarza specjalistę podejrzewającego nowotwór, to zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia w tzw. pakiecie onkologicznym .

[envira-gallery id="3507"]
[envira-gallery slug="3507"]

Skip to content