Regionalna konferencja w Krakowie – KONSULTACJE+

Regionalna konferencja w Krakowie – KONSULTACJE+

11 lipca 2017 r. w Krakowie odbyła się 5 regionalna konferencja pn. „Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem””. Organizatorem spotkań jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska. Wśród uczestników konferencji byli m.in: Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mirosław Przewoźnik- Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS oraz Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski.

„Na Sali są zwolennicy pomocy dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Program „Za życiem” w sposób praktyczny opisuje wiele działań, które administracja rządowa chce podejmować wspólnie z Państwem” – powitał zebranych na sali Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób licznie reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych, wśród nich byli przedstawiciele Małopolskich organizacji pozarządowych, WTZ, ŚDS, DPS oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Po wystąpieniach pierwszych prelegentów, którzy opowiedzieli o dobrych praktykach wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy oraz o sytuacji dzieci niepełnosprawnych w rodzinie odbyła się dyskusja moderowana. W tej części głos mogła zabrać publiczność. Uczestnicy bardzo chętnie pojęli dialog z Przedstawicielami Rządu oraz z prelegentami.

„Wszystkie tematy, które będziemy dziś poruszać na warsztatach są istotne dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, żeby te spotkania odpowiadały na Państwa potrzeby” – zwrócił się do uczestników Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zapraszając na trzy warsztaty prowadzone przez specjalistów:

-„WTZ – diagnoza i kierunek zmian” – Joanna Nowak,

-„Wsparcie dla osób z autyzmem” – Edward Bolak

– „Skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny” – Helena Iranowska

Konferencja była pierwszym z cyklu spotkań w Małopolsce, kolejne regionalne konsultacje odbędą się we wrześniu w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych oraz w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

[envira-gallery id="4616"]
[envira-gallery slug="4616"]

 

 

Skip to content