Reforma służby zdrowia

WIELKA REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA

PiS podjął się wielu trudnych reform. Teraz przeprowadzi reformę służby zdrowia. Pieniądze będą dzielone nie przez system ubezpieczeń, lecz za pośrednictwem budżetu. Objęte opieką zdrowotną będą wszyscy pacjenci, nie tylko ubezpieczeni. Ta reforma ukróci praktyki, które powodują marnotrawstwo i wyciekanie środków. Reforma służby zdrowia będzie trudna, ale zostanie wdrożona, tak jak udało się wdrożyć program 500+.

Ta reforma uderzy w rozmaite lobbystyczne interesy funkcjonujące na obrzeżach służby zdrowia.

Skip to content