Racjonalizacja inwestycji w służbie zdrowia – IOWISZ

Racjonalizacja inwestycji w służbie zdrowia – IOWISZ

Ustawa zapewnia przejrzysty i racjonalny proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Umożliwia to IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Ocena celowości inwestycji będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Służy ona dostosowaniu inwestycji do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w aktualnej perspektywie finansowej (czyli na lata 2014 – 2020) na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł. Podmioty lecznicze mogą występować do wojewody lub (w szczególnych przypadkach) do ministra zdrowia o ocenę celowości ich inwestycji. Uzyskanie pozytywnej opinii jest warunkiem ubiegania się o środki europejskie na infrastrukturę w ochronie zdrowia. Pozytywna opinia o celowości inwestycji znajduje zastosowanie przy postępowaniach konkursowych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku nowopowstających podmiotów jej brak istotnie ogranicza szansę zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym brak pozytywnej opinii utrudnia przekierowanie środków publicznych w sposób niezgodny z potrzebami zdrowotnymi.

Skip to content