Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

28 września 2017r. w Regionalnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Brzesku odbył się Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Nadzieja” w Brzesku oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku. Niestety wcześniej ustalone obowiązki służbowe uniemożliwił Pani Wiceminister Zdrowia udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, dlatego biuro poselskie w Brzesku reprezentowały Pani Mieczysława Klimek oraz Agnieszka Zięba, które w imieniu Sekretarz Stanu Pani Józefy Szczurek-Żelazko złożyły uczestnikom, organizatorom oraz sponsorom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.

[envira-gallery id="4987"]
[envira-gallery slug="4987"]

Skip to content