Przegląd Resortu Zdrowia

Premier Beata Szydło,  spotkała się dzisiaj z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską.

Co udało się już zrobić Ministerstwu Zdrowia?

1.Przygotowano strategię reformy systemu ochrony zdrowia.

W 2017 roku powstanie sieć szpitali, rozpocznie się nowy rozdział dla podstawowej opieki zdrowotnej, a od 1 stycznia 2018 roku zostanie zlikwidowany NFZ i zwiększy się finansowanie ochrony zdrowia. Projekty wprowadzające te rozwiązania są na różnym etapie procedowania i sukcesywnie będą pojawiały się w parlamencie.

2.Jednym z najważniejszych sukcesów Ministerstwa jest uruchomienie zgodnie z obietnicami wyborczymi Programu Leki 75+. Jedynym kryterium aby otrzymać darmowe leki dla seniorów jest obecnie wiek weryfikowany na podstawie dowodu.

3. Porządkowanie listy leków refundowanych – stawiamy na różnorodność leków. Nowe substancje czynne znacząco poszerzyły wachlarz opcji terapeutycznych.

4. Dekomercjalizacja szpitali. Poddanie służby zdrowia mechanizmom wolnego rynku spowodowało, iż wiele placówek zamiast troszczyć się o pacjenta skoncentrowało się na zarabianiu pieniędzy. W efekcie w wielu regionach zamykano oddziały, które okazały się nieopłacalne z biznesowego punktu widzenia. To państwo musi być gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, a nie wolny rynek.

5. Lepszy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Ustawa wprowadza zmiany, które gwarantują każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia, nawet jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do tych świadczeń. W praktyce oznacza to, że każdy pacjent może bez obaw korzystać z pomocy lekarza pierwszego kontaktu.

6. Wprowadzenie darmowych szczepień przeciwko pneumokokom dla nowonarodzonych dzieci. Pneumokoki stanowią istotne zagrożenie dla dzieci, a szczepienia nie należą do najtańszych. Dlatego, aby odciążyć rodziców i w trosce o poprawę zdrowie Polaków Ministerstwo przyjęło na siebie to zadanie.

7.W związku ze spadającą liczbą absolwentów kierunków medycznych zwiększone zostały limity przyjęć na studiach lekarskich (w roku akademickim 2016/2017 o 912 miejsc). Odpowiadamy w ten sposób na zapotrzebowanie i wypełniamy lukę w liczbie lekarzy.

8.Z kolei aby zapewnić najwyższe standardy w opiece nad pacjentami, przywrócono staż podyplomowy lekarzy, dzięki czemu zagwarantowano bezpieczny okres przejściowy pomiędzy studiami, a samodzielną pracą lekarza.

9.Uruchomienie instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych (IOWISZ), który ma na celu wprowadzenie przejrzystości i racjonalności w procesie oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Ocena ta będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce – strumień pieniędzy popłynie we właściwym kierunku.

10.Uzupełnieniem dla IOWISZa są oczekiwane od wielu lat mapy potrzeb zdrowotnych przygotowane przez MZ, które będą podstawą dla regionalnej polityki zdrowotnej i zakupów NFZ.

11. Ministerstwo Zdrowia przygotowało Narodowy Program Zdrowia. Ten przygotowany we współpracy kilku ministerstw program jest podstawą działań mających na celu wydłużenie życia Polaków, poprawę jakości ich życia oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Jest to pierwszy tak szeroki i kompleksowo przygotowany program w historii.

12. Program Zdrowia Prokreacyjnego. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności, poprzez utworzenie co najmniej 16 ośrodków leczenia niepłodności oraz zakup sprzętu niezbędnego do diagnozowania niepłodności lub inwestycje w inne środki trwałe. Program in vitro nie był rozwiązaniem problemu niepłodności, ale próbą ominięcia rzeczywistego problemu. Dlatego konieczne jest rozwijanie całego systemu diagnozowania i leczenia niepłodności.

13.Stworzenie od podstaw Programu Leczenia Stopy Cukrzycowej. Celem ogólnym programu jest rozwiązanie narastającego problemu zdrowotnego, jakim był przez lata brak dostępu do specjalistycznego leczenia zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) i wynikająca z tego nadmierna liczba amputacji kończyn.

14. Naprawienie tak zwanego rozporządzenia sklepikowego. Głównym celem jest uregulowanie zasad żywienia dzieci i młodzieży w szkołach. Nowe rozporządzenie pozwoliło na poszerzenie oferty żywieniowej sklepików i stołówek szkolnych poprzez racjonalizację obowiązujących przepisów.

15.Ustawa antytytoniowa. Aby więc zwiększyć kontrolę nad obrotem wyrobami tytoniowymi i wyrobami powiązanymi oraz ograniczyć dostępność tych wyrobów dla dzieci i młodzieży, przyjęto nowelizację ustawy.

zdjęcie: źródło:https://www.premier.gov.pl/multimedia/zdjecia/konferencja-minister-elzbiety-rafalskiej-i-ministra-konstantego-radziwilla.html

Skip to content