Prośba do Pani Premier

Poniżej publikujemy fragment pisma skierowanego do Pani Premier dotyczący prośby  grupy Parlamentarzystów naszego Rejonu, również Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko, o wpłynięcie na decyzję Grupy Kapitałowej PGNiG, aby siedzibą Małopolskiego Zakładu Gazowniczego był Tarnów.

 

” (…)Parlamentarzyści wschodniej małopolski zwrócili się do Pani Premier z gorącą prośbą o wsparcie naszych działań w zakresie utrzymania w Tarnowie siedziby Oddziały Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG. Do końca bieżącego roku, PSG Sp. z o.o planuje przeprowadzić reorganizację swoich oddziałów. Nowa struktura ma odpowiadać podziałowi administracyjnemu kraju. Według planowanych zmian powstać ma 17 zakładów gazowniczych na prawach obecnych obecnych oddziałów, pokrywających się z dzisiejszymi województwami oraz planowane woj. Środkowopomorskie. W żaden sposób nie kwestionujemy argumentacji potrzeby tej planowanej reorganizacji w zakresie merytorycznym jak i ekonomicznym, które mają z pewnością na celu poprawę efektywności zarządzania poprzez trójszczeblową strukturę organizacyjną oraz wymierne korzyści finansowe dla spółki. Niemniej jednak uważamy, że likwidacja siedziby oddziału  w Tarnowie jest szczególnie niekorzystna i krzywdząca dla Tarnowa i regionu Tarnowskiego, dla uznanego i największego w Polsce Oddziału pod kątem ilości infrastruktury gazowniczej i posiadającego 140 letnie doświadczenie i tradycje ośrodka dystrybucji gazu ziemnego (…)  Zwracamy się zatem do Pani Premier z ogromną prośbą o wpłynięcie na decyzję Grupy Kapitałowej PGNiG, aby siedzibą Małopolskiego Zakładu Gazowniczego był Tarnów. „

Skip to content