Promesy na zadania związane z remontem i odbudową infrastruktury komunalnej .

Promesy.

Promesy dla Rzepiennika Strzyżewskiego, Szerzyn i Gnojnika na zadania związane z remontem i odbudową infrastruktury komunalnej . #pracadlaWas, #naszregion

Rzepiennik Strzyżewski – powiat tarnowski: Remont drogi gminnej „Turza – Pańskie Pola” nr 200351 K w miejscowości Turza w km 0+000 – 0+700, intensywne opady atmosferyczne, 2016
Rzepiennik Strzyżewski – powiat tarnowski: Remont drogi gminnej „Olszyny w kier. p. Zając” nr 2004631 K w miejscowości Olszyny w km 0+000 – 0+405, intensywne opady atmosferyczne, 2016
Rzepiennik Strzyżewski: Promesy na kwotą łączną- 450 tys.zł
Szerzyny- powiat tarnowski: Remont drogi gminnej Żurowa – Olszyny nr 200622K (dz. ewid. 754) w miejscowości Żurowa w km 0+750 – 1+100, intensywne opady atmosferyczne, 2017
Szerzyny- powiat tarnowski: Remont drogi gminnej Żurowa – Podlesie – Dobrocin nr 200626K (dz. ewid. 180/4, 181/4, 391/2, 976/2, 350/1. 390/2, 182/2, 183/2, 389/2, 387/3, 388/2, 393/2, 386/2) w miejscowości Żurowa w km 0+000 – 0+500, intensywne opady atmosferyczne, 2017
Szerzyny- powiat tarnowski: Remont drogi gminnej Czermna – Swoszowa nr 200618K (dz. ewid. 2684/1) w miejscowości Czermna w km 1+000 – 1+ 500, intensywne opady atmosferyczne, 2017
Szerzyny: Promesy na kwotą łączną- 330 tys.zł

Gnojnik – powiat brzeski: Remont drogi gminnej „Uwrocie” 250337 K nr dz. ewid. 802/1 w miejscowości Gnojnik w km 0+000 – 0+330, intensywne opady atmosferyczne, 2009
Gnojnik: Promesy na kwotą łączną- 160 tys.zł

 

Skip to content