PROJEKT „S” WS. OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELĘ

 PROJEKT „S” WS. OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELĘ

PiS opowiada się za ograniczeniem handlu w niedzielę, o szczegółach będzie można mówić podczas prac w komisji.

Na pewno projekt zostanie skierowany  do komisji i każda propozycja będzie dyskutowana, ale nie będzie zgody na kary. Być może zostanie zaproponowane rozwiązanie kompromisowe: jedne sklepy pracują w jedną niedzielę, inne w inną.

Projekt zakazu handlu w niedzielę nie jest niczym niezwykłym, ograniczenia obowiązują w części europejskich państw. W dziewięciu z 28 państw Unii Europejskiej obowiązują ograniczenia dotyczące handlu w niedziele i święta. Niemal całkowity zakaz obowiązuje w Niemczech i Austrii. Częściowe restrykcje mają Belgia, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg, Holandia i Węgry. Poza UE zakaz handlu w niedzielę obowiązuje w Szwajcarii i Norwegii.

Projekt nie wprowadza całkowitego zakazu handlu w niedzielę. Przewidziano w nim szereg wyjątków. Zakaz nie będzie dotyczył m.in. stacji benzynowych, kwiaciarni, piekarni, aptek, punktów aptecznych, kiosków, placówek prowadzących sprzedaż pamiątek, zlokalizowanych w hotelach i szpitalach, zakładów prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku. Zakaz miałby też nie obowiązywać platform i portali internetowych oraz w strefach wolnocłowych. Handel będzie mógł się odbywać m.in. w dwie kolejne niedziele poprzedzające Święta Bożego Narodzenia i w ostatnią niedzielę przed Świętami Wielkanocnymi.

Poniżej link do mojego wystąpienia, podczas którego prezentuje swój głos w przedmiotowej sprawie

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=A9317972FAFDCD31C125804300309AEE&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJAe

Skip to content