PROGRAM ” ZA ŻYCIEM”

Dotychczas matki i rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi nie otrzymywały właściwej opieki i wsparcia. To odpowiedź na potrzeby i oczekiwania kobiet, które przez lata nie mogły doczekać się efektywnego wsparcia i pomocy ze strony państwa.

PROGRAM „ZA ŻYCIEM” TO ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA KOBIETY I JEJ DZIECKA. Łatwy dostęp do poradnictwa, wsparcia psychologicznego, prawnego, również dostęp do:

– badań prenatalnych,

– świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego,

– wsparcia psychologicznego,

– rehabilitacji leczniczej,

– zaopatrzenia w wyroby medyczne,

– opieki paliatywnej i hospicyjnej,

– poradnictwa laktacyjnego,

– możliwości porodu w najlepszych szpitalach,

Dzieci, które urodzą się pomimo wykrytych przed urodzeniem chorób, do 18 roku życia będą mogły korzystać poza kolejnością m.in. z: opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej oraz rehabilitacji.

Jeżeli rodzina nie będzie w stanie dalej opiekować się chorym dzieckiem, wówczas istnieje możliwość umieszczenia dziecka w hospicjum stacjonarnym.

Rodzina chorego dziecka może skorzystać z opieki wyręczającej, która polega na zapewnieniu całodobowej opieki w hospicjum stacjonarnym przez okres 10 dni. Czas ten rodzina może przeznaczyć np. na odpoczynek, podjęcie leczenia czy załatwienie spraw rodzinnych. Jeżeli zaistnieje potrzeba stałej opieki całodobowej nad chorym dzieckiem, rodzina może ubiegać się o umieszczenie dziecka w zakładzie opiekuńczym. Zostanie opracowany informator dla rodzin, do których skierowany jest program „Za Życiem”.

zdjęcie:http://www.tvp.info/27518614/premier-szydlo-oglosila-program-za-zyciem
Skip to content