Program „Rodzina 500 plus” w liczbach

Program Rodzina 500 plus w liczbach.

Ponad 3,7 mln dzieci – prawie 2,8 mln rodzin – objętych wsparciem z Programu, dodatkowo wsparciem w postaci dodatku wychowawczego objęto ponad 48 tys. dzieci w pieczy zastępczej. Do rodzin trafia rocznie 23 mld zł, tj. ponad 1 proc. PKB (dane za 2017 r.). Realizacja Programu wpływa na obniżenie ubóstwa (szacunki MRPIPS: redukcja ubóstwa skrajnego wśród dzieci z 6% do 3%, relatywnego z 23% do 11%; ma znaczący wpływ na gospodarkę (szacunki banków: przyspieszenie wzrostu w tym roku o 0,5 pkt proc.).

Skip to content