Program 500+ w realizacji

W ramach programu 500 Plus wypłacane są świadczenia wychowawcze, których celem jest zapewnienie środków, które przynajmniej częściowo powinny pokryć koszty związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem każdego dziecka.
W piątek 1 kwietnia 2016 r. oficjalnie wystartował program Rodzina 500+. Po prawie sześciu miesiącach przygotowań, konsultacji społecznych, zmian i doprecyzowania zapisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci możemy składać wnioski 500+. Wniosek 500+ możemy złożyć na kilka sposobów: elektronicznie – najwygodniej wniosek wypełnić online poprzez system bankowości elektronicznej, pod warunkiem, że posiadamy konto w jednym z banków, które przystąpiły do programu Rodzina 500+ lub osobiście – wydrukowany i wypełniony wniosek składamy we właściwym urzędzie (miasta / gminy / ośrodku pomocy społecznej). Pierwszym okresem nabywania prawa do świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko jest okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Wnioski 500+ złożone w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. pozwolą na otrzymanie świadczenia z programu Rodzina 500+ z wyrównaniem za pierwsze 3 miesiące. Natomiast wnioski złożone po 30 czerwca 2016 r. będą uprawniały do nabycia świadczenia od miesiąca, w którym zostały złożone, bez wyrównania za II kwartał bieżącego roku. Osoby, które będą występowały o prawo do 500 zł na pierwsze dziecko informujemy, że dla pierwszego okresu świadczenia (01.04.2016 – 30.09.2017 r.) będą brane pod uwagę dochody uzyskane w roku kalendarzowym 2014 z uwzględnieniem zapisów ustawy o dochodzie uzyskanym / utraconym. Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na:
a) każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny,
b) na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł
c) na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne.
Zasiłek w wysokści 500 zł na dziecko przysługuje osobom uprawnionym (rodzice, opiekunowie) do momentu ukończenia przez każde dziecko 18-stego roku życia. Dla kolejnego okresu świadczenia (01.10.2017 – 30.09.2018 r.) będą brane pod uwagę dochody uzyskane w roku kalendarzowym 2016.
Jest to program przełomowy, zapewniający ogromne wsparcie dla rodzin; Polityka prorodzinna to kwestia kluczowa. Liczymy na to, że program pozytywnie wpłynie na demografię w Polsce.

1.04.2016r. Pracownicy mojego biura poselskiego roznosili ulotki informujące o Programie 500 Plus nie tylko w Brzesku ale i również w okolicznych miejscowościach. Akcja miała na celu dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców rządowego Programu 500 +.

Józefa Szczurek-Żelazko

http://www.informatorbrzeski.pl/wiadomosci/program-500-w-realizacji/

Skip to content