Posiedzenie Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej

11 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej.

W posiedzeniu wzięła udział Wiceminister Zdrowia Pani Józefa Szczurek-Żelazko, która przewodniczy tej Radzie.

Skip to content