Poprawa dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

Poprawa dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – (ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw)

Ustawa wprowadza zmiany, które mają na celu zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia, nawet jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń (NFZ nie będzie dochodził kosztów tych świadczeń od pacjenta). Dla systemu opieki zdrowotnej mniej kosztowne jest poniesienie kosztów świadczeń dla osoby nieuprawnionej niż ponoszenie kosztów weryfikowania prawa do świadczeń osoby, która skorzystała ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz ewentualne późniejszych kosztów leczenia specjalistycznego, którym można zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wejście w życie ustawy spowoduje także przywrócenie finansowania szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przez ministra zdrowia. Tym samym zostanie przywrócona odpowiedzialność państwa za politykę zdrowotną, której ważną częścią jest prowadzenie działań profilaktycznych. Szczepienia ochronne stanowią element tej działalności, realizowanej przez państwo zgodnie z art. 68 Konstytucji i służą ochronie zdrowia publicznego

Skip to content