Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94 w miejscowościach Jasień i Brzesko.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94 w miejscowościach Jasień i Brzesko.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała do uzgodnienia Program inwestycji
dla zadania pn.:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94 w miejscowościach Jasień i Brzesko.

  • Zadanie znajduje się w Programie Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych.

  • Planowany zakres rzeczowy inwestycji (km od 42+540 do 42+945; od 43+175 do 43+355; od 43+362 do 43+423; od 43+433 do 43+660):

  • ciąg pieszy o łącznej długości 0,873 km

  • Ruch wg Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. na odcinku: Bochnia – Brzesko – 7 405 poj./dobę.

Serdecznie dziękuję Panu Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, za duży stopień zaawansowania prac, które sprawiły, iż Program inwestycji dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94 w miejscowościach Jasień i Brzesko zostanie zrealizowany z budżetu państwa jeszcze w tym roku. Szacunkowy łączny koszt inwestycji: 1 383 747 zł.

Skip to content