Podziękowania dla wyborców

W wyniku wyborów parlamentarnych 25 października 2015 roku zostałam Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadecydowały o tym Państwa głosy w liczbie prawie 16 tysięcy wyborców. Dziękuję za udzielone mi poparcie.

Skip to content