Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2018 roku

Podział środków PFRON.

W związku z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. poz. 1266) PFRON ustalił ponownie dla poszczególnych samorządów powiatowych wysokość środków Funduszu na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.), uwzględniającą wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZw wysokości 16.596 zł w roku bieżącym.

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2018 roku:

Środki na powiat ogółem           W tym na WTZ

bocheński

2 258 564                                                 1 493 640

brzeski

2 436 498                                                  1 659 600

dąbrowski

994 345                                                       580 860

proszowicki

857 320                                                        414 900

tarnowski

3 139 815                                                    1 576 620

wielicki

1 940 088                                                    1 062 144

Skip to content