Podsumowanie prac Sejmu 12 – 16 listopada

Sejm RP.

Posiedzenia komisji sejmowych, zespołów parlamentarnych, konferencje tematyczne. Podsumowanie prac Sejmu 12 – 16 listopada
W mijającym tygodniu swoje posiedzenia miały m.in. Komisja Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT.

Posłowie w ramach prac komisyjnych wysłuchali Informacji Ministra Obrony Narodowej o utworzeniu nowej, 18. Dywizji Zmechanizowanej z siedzibą w Siedlcach. Rozpatrzyli też informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozwoju sektora trzody chlewnej w Polsce.

Na zamkniętym posiedzeniu Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w charakterze świadków przesłuchano byłych pracowników Najwyższej Izby Kontroli – Henryka Tytonia i Mariana Cichosza. Sprawa dot. wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Z kolei przed komisją śledczą ds. VAT zeznania złożył Michał Kanownik, prezes zarządu Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – Cyfrowa Polska.

W Sejmie odbyła się także debata pt. „Państwo polskie – kościół katolicki, w poszukiwaniu „dobrej zmiany”. Kronika dumy, zaniedbań i grzechów” oraz 3. konferencja z cyklu „Dzień Azji i Pacyfiku”, która w tym roku poświęcona była sprawom bezpieczeństwa i porządku międzynarodowego. Podczas debaty politycy, przedstawiciele administracji państwowej, naukowcy i przedsiębiorcy dyskutowali m.in. o szansach i wyzwaniach dla Polski w regionie Azji i Pacyfiku.

Ponadto swoje posiedzenia miały zespoły parlamentarne. Zebrał się Zespół ds. kopalni Krupiński oraz ds. kryptowalut.

Skip to content