podpisanie umów pomiędzy Powiatem Brzeskim oraz Powiatem Tarnowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wiceminister Zdrowia Pani Józefa Szczurek-Żelazko wzięła dzisiaj udział w podpisaniu umów pomiędzy Powiatem Brzeskim oraz Powiatem Tarnowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Powiat Brzeski otrzymał środki finansowe na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku. Natomiast Powiat Tarnowski otrzymał środki na zakup autobusu oraz dwóch samochodów wyposażonych w najazd, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych z miejscem do zakotwiczenia wózków inwalidzkich oraz na dostosowanie budynków dwóch szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych.

[envira-gallery id="4793"]
[envira-gallery slug="4793"]

Skip to content