Pani Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Brzesku, prowadzony przez Siostry Służebniczki

W dniu 05.06.2017r. Pani Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Brzesku, prowadzony przez Siostry Służebniczki, którego głównym celem jest  służba bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, chorym.Dom Pomocy Społecznej jest placówką pobytu stałego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Spotkanie było wspaniałą okazją do złożenia wszystkim Podopiecznym Domu, życzeń z okazji Dnia Dziecka. Nie zabrakło także rozmów na temat trudności i problemów, z jakimi boryka się placówka.

[envira-gallery id="4377"]
[envira-gallery slug="4377"]

Skip to content