otwarcie nowoczesnego Centrum Rehabilitacji w Rzezawie

W dniu 28.09.2017 r. dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnego Centrum Rehabilitacji w Rzezawie będącego jednostką Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie. Modernizacja budynku została przeprowadzona nakładem ok. 2,5 mln złotych z czego zadanie dofinansowano w wysokości 502.453.02 złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Budynek został w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dysponuje windą oraz przestronnym parkingiem. List gratulacyjny Pani Józefy Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – podczas uroczystości odczytała asystentka Pani Minister Elżbieta Adamska.

[envira-gallery id="5011"]
[envira-gallery slug="5011"]

Skip to content