Oświadczenie w sprawie ostatnich publikacji medialnych

Ustosunkowując się do pojawiających się ostatnio publikacji medialnych dotyczących rzekomego udziału mojej osoby w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli celem omówienia „możliwości wprowadzenia tej metody do publicznej służby zdrowia”- podaję, iż informacje te są nieprawdziwe.
Nieprawdziwa jest także pojawiająca się w doniesieniach medialnych sugestia jakoby istniała „potrzeba więcej rozmów i prezentacji, aby oswoić Ministerstwo z dobrodziejstwami tej formy terapii”.
Po pierwsze nie było żadnego umówionego spotkania w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli.
Po drugie, kilka miesięcy temu do mojego Biura Poselskiego w Bochni umówiły się na spotkanie osoby fizyczne, które podczas spotkania poselskiego wyjaśniły, iż reprezentują Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli i poinformowały, że oczekują wsparcia o uznanie ich metody w publicznej służbie zdrowia. Jako poseł wysłuchałam ich informacji, nie podjęłam jednak żadnego dialogu w tym temacie i nie składałam żadnych deklaracji jako Poseł, ani też jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Oświadczam że nigdy nie podejmowałam, nie podejmuję i nie będę podejmować żadnych działań w tym zakresie oraz nigdy nie deklarowałam podejmowania jakichkolwiek kroków w tej sprawie. Zawsze podkreślałam, że uznaję tylko i wyłącznie metody leczenia oparte na dowodach naukowych potwierdzonych klinicznie i nigdy nie poprę wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych, finansowanych ze środków publicznych, metod „duchowego uzdrowienia”.
Zatem podane informacje w portalach społecznościowych o prowadzonych rozmowach i przychylności Ministerstwa Zdrowia są nieprawdziwe i niepoparte żadnymi ustaleniami.
Józefa Szczurek-Żelazko
Poseł na Sejm RP

Skip to content