Odwiedziny Sekretarz Stanu Józefy Szczurek-Żelazko w Szpitalu w Brzesku

Dzisiaj w Szpitalu w Brzesku wizytę złożyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Józefa Szczurek-Żelazko. Podczas roboczego spotkania z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem oraz Dyrektorem SP ZOZu Panem  Adamem Smołuchą, Pani Wiceminister rozmawiała o bieżących sprawach placówki oraz planach rozwoju szpitala. Pani Wiceminister spotkała się także z kadrą medyczną, omówiła pokrótce zmiany wprowadzane przez obecny rząd w resorcie zdrowia. Kolejnym punktem wizyty była konferencja prasowa z lokalnymi mediami poświęcona głównym założeniom projektu ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali. Pani Wiceminister podkreśliła, iż projekt wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Zaznaczyła, iż nowe rozwiązania pozwolą zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Dodatkowo Pani Minister zapewniała podczas konferencji, iż rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej.

Radio RDN

[envira-gallery id="3769"]
[envira-gallery slug="3769"]

Skip to content