Obchody Święta Rzemiosła połączone z Jubileuszem 65 lecia Cechu rzemiosł Różnych w Bochni

19 czerwca 2016r. w Bochni obchodzono Święto Rzemiosła połączone z Jubileuszem 65 lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Bochni. Uroczystości rozpoczęły się o  9:30 zbiórką w Cechu, następnie odbyła się uroczysta Msza Św. w Bazylice św. Mikołaja. Po mszy miał miejsce przemarsz do auli św. Mikołaja, gdzie odbyła się część oficjalna i wręczenie odznaczeń. Najważniejszym odznaczeniem rzemieślniczym- Szablą Kilińskiego, ustanowionym w 1998 roku przez Kongres Rzemiosła Polskiego został wyróżniony Pan Antoni Duś.

Szabla Kilińskiego nadawana jest rzemieślnikom (członkom organizacji samorządu rzemiosła) m.in. za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko wraz z Posłem Wiesławem Krajewskim podczas tej uroczystości podkreślała rolę Cechu Rzemiosł Różnych w aspekcie kształcenia zawodowego młodych ludzi oraz podziękowała za wkład w rozwój Bochni. Podkreślała rolę Cechu w utrwalaniu więzi środowiskowych oraz reprezentowaniu interesów członków wobec organów władzy.

„Serdecznie dziękuje za to zaproszenie, które stało się okazją do wspaniałego spotkania.”

Józefa Szczurek-Żelazko

[envira-gallery id="1267"]
[envira-gallery slug="1267"]

 

Skip to content