obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Zabawie

20 listopada 2016 r. wzięłam udział w obchodach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Zabawie. W uroczystościach wziął także udział  minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który podczas obchodów posadził drzewo pamięci. Po uroczystej mszy św. w intencji ofiar wypadków drogowych i ich rodzin, nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy pod Pomnikiem ku czci ofiar wypadków komunikacyjnych” Przejście”. Kolejnym punktem uroczystości było podpisanie „Deklaracji dotyczącej współpracy w zakresie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wspierania działań edukacji społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”.

[envira-gallery id="2826"]
[envira-gallery slug="2826"]

Skip to content