o pracy w Sejmie i pracy w komisjach sejmowych ….

Pierwszy rok mojej pracy w Sejmie, to czas aktywnego włączania się w pracę poszczególnych komisji sejmowych: Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Zdrowia. Po upływie tych już ponad 12 miesięcy jestem zadowolona przede wszystkim z efektów pracy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dobra zmiana przekształciła się w dobry rok dla Polski, a wszystko wskazuje na to, że na kolejne lata też można popatrzeć z optymizmem. Lepsza przyszłość polskich obywateli jest w naszym wspólnym interesie.

Więcej w artykule poniżej:

Posłanka Józefa Szczurek-Żelazko o Sejmie i pracy w komisjach sejmowych

Skip to content