Nowelizacja ustawy o TK

Pis zaakceptował ważne kompromisowe poprawki podczas prac sejmowych :

– Wniosek o zbadanie sprawy w pełnym składzie będzie mógł złożyć jedynie prezes TK, skład orzekający, albo grupa trzech sędziów, a nie  jak proponowano w projekcie wyjściowym także prokurator generalny, albo prezydent;

– Zrezygnowano z zapisu, aby w wyjątkowych sytuacjach orzeczenia TK mogły być podjęte większością 2/3;

– Wprowadzono ważne przepisy przejściowe. Po wejściu w życie nowej ustawy opublikowane zostaną wyroki wydane przez TK od 10 marca. (zapis nie obejmuje wyroku z 9 marca o niekonstytucyjności grudniowej nowelizacji ustawy o TK).

– Sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, a do dnia wejścia w życie planowanej ustawy nie podjęli obowiązków, prezes TK będzie musiał włączyć do składów orzekających i przydzielić im sprawy.

Ważnie kompromisowe poprawki zgłoszone podczas prac w komisjach senackich:

– Rezygnacja z udziału prezydenta w postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów TK.

– Ograniczono mechanizm tzw. kolejkowania, prezes TK będzie mógł zmieniać kolejność spraw.

– Dopuszczono RPO do postępowania przed TK w pełnym zakresie.

– Doprecyzowano przepis dotyczący kompetencji TK do badania aktów normatywnych

 

Skip to content